Z praktického hľadiska možno pri propagácii služieb rozlíšiť tri základné smery: vytvorenie hmotnej reprezentácie služby (vydanie kreditnej karty), spojenie nehmotnej služby s reálnym predmetom (práca poisťovní a organizácií), nadviazanie komunikácie s predajcom služby a jej spotrebiteľom. V oblasti služieb zvyšuje úlohu medziľudských vzťahov prítomnosť úzkych vzťahov medzi výrobcom a spotrebiteľom. Zamestnanci servisnej firmy by mali byť vyškolení na interakciu so spotrebiteľmi vo fáze predaja a poskytovania služby, platby a doručenia.

Jedným z riešení problémov spojených so zvyšovaním kvality poskytovania služieb sú spôsoby industrializácie služieb s využitím tvrdých, rudých a hybridných technológií.

Pevná technológia je založená na nahradení práce výrobným zariadením. Túto technológiu však nemožno použiť, ak sa pri poskytovaní služieb (právne služby pre farmy) vyžadujú vysoké osobné zručnosti a kontaktné väzby.

Mäkké technológie umožňujú nahradiť jednotlivé služby vopred vyvinutými technologickými prístupmi. Napríklad oboznámenie sa s osvedčenými postupmi v oblasti výroby, workshopy na výrobných miestach podľa definovaného scenára.

Hybridná technológia kombinuje tvrdé a mäkké technológie.  Príkladom je vývoj špeciálnych dopravných trás na prepravu tovaru, špecializované opravy motorov za nízke náklady v špecializovaných podnikoch.

Dôležitú úlohu zohrávajú aj motívy zákazníka pri kúpe služby. 

Služba sa poskytuje na uspokojenie osobných alebo obchodných potrieb. Je bežné, že poskytovatelia služieb vytvárajú rôzne marketingové programy pre osobné a obchodné trhy. Veľký význam má motivácia poskytovateľa služieb (priamy podnikateľ alebo nezisková organizácia) a forma poskytovania služieb (individuálna alebo verejná). 

V poslednom čase sa čoraz viac poskytovateľov služieb zaujíma o marketingové neziskové činnosti z dôvodu rastúcej konkurencie, zvyšujúcich sa nákladov, klesajúcej produktivity a znižujúcej sa kvality služieb.

Organizačný marketing je činnosť, ktorá sa vykonáva s cieľom vytvoriť, udržať alebo zmeniť postavenie a reakcie cieľovej skupiny vo vzťahu ku konkurenčným organizáciám.  Organizačným marketingom sa zvyčajne zaoberá špecializované oddelenie verejnej mienky. 

Ide o druh marketingového riadenia. Marketingový manažment predpokladá znalosť požiadaviek, potrieb a želaní, ako aj komunikačných schopností.  Organizačný marketing si vyžaduje opätovnú optimalizáciu reputácie firmy a vytvorenie marketingového plánu na zlepšenie tejto reputácie.  Na základe výsledkov prieskumu trhu môže firma buď zostať spokojná so svojím imidžom v očiach verejnosti, alebo identifikovať významné nedostatky v tejto oblasti.

Marketing osobného imidžu je osobitná forma činnosti, ktorá sa vykonáva s cieľom vytvoriť, udržať alebo zmeniť správanie relatívne konkurencieschopných jednotlivcov.

Existujú dva typy imidžového marketingu: marketing celebrít a marketing kandidátov politických strán.  

Marketing celebrít vznikol už u Grékov a Rimanov a pokračuje dodnes. V súčasnosti využívajú marketing celebrít mnohé známe filmové hviezdy a fotomodely. Každá celebrita má svojho manažéra, ktorý sa stará o šírenie informácií o hviezdach v médiách, plánuje turné hviezdy v rôznych mestách a krajinách a stará sa o reklamné a finančné aktivity spojené s vystúpením hviezdy na obrazovke alebo na javisku. 

Komerčný úspech celebrity je priamo úmerný kvalite a výkonnosti manažéra aj "hviezdy".

Celebrity, ako každý tovar, majú svoj životný cyklus, ktorý je podmienený talentom hviezdy, schopnosťou získať si sympatie divákov a poslucháčov a schopnosťou manažéra uskutočniť marketingovú kampaň zameranú na to, aby sa "hviezda" z málo známeho interpreta stala medzinárodne populárnou "superstar" kompetentným, rýchlym a kvalitným spôsobom.

 

FacebookMySpace TwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It