Produktivita marketingu mobilných aplikácií priamo závisí od zberu a analýzy údajov. Analýza je základným prostriedkom hodnotenia účinnosti reklamnej kampane a jej optimalizácie. Je však veľmi dôležité analyzovať nielen počet používateľov, ktorí aplikáciu navštívili, ale aj tých, ktorí ju vymazali. Hlavné parametre pre marketing mobilných aplikácií. Mali by ste začať porovnávaním výsledkov v rámci viacerých ukazovateľov, a nie analyzovať každý z nich osobitne. Povedzme, že určenie počtu inštalácií je skvelým začiatkom analýzy, ale malo by sa posudzovať v spojení s percentom odinštalovaní. 

V druhom prípade by ste mali venovať pozornosť parametrom, ktoré majú priamy vplyv na príjmy a ďalšie obchodné ukazovatele.

Tu je niekoľko základných parametrov pre marketingovú analýzu aplikácie:

1. CTR (miera prekliku) je počet používateľov, ktorí videli reklamu a klikli na ňu. Zohľadňuje počet kliknutí a počet zobrazení reklamy. Vysoká hodnota CTR ukazuje, že reklama je pre používateľov dostatočne atraktívna. Naopak, nízka hodnota CTR naznačuje, že vaša reklama neuspokojuje cieľové publikum. Ak sa pri testovaní novej reklamy zníži CTR, znamená to, že je potrebné niečo zmeniť. 

2. CTI (click-to-interest) je počet inštalácií a sledovaní vydelený počtom kliknutí na reklamu. Táto metrika je odrazom účinnosti kreatívnych riešení, úrovne ASO, cielenia reklám a ich technickej realizácie, ktorá ovplyvňuje čas načítania. Nízka hodnota CTI môže znamenať nerelevantné publikum, neefektívne kreatívy alebo pomalé načítanie.

3. CPI (náklady na inštaláciu) sú náklady na umiestnenie reklamy vydelené počtom inštalácií aplikácie. Je to tiež cenový model v mobilnom marketingu, v ktorom náklady na umiestnenie (alebo jeho účinnosť) závisia od ceny za inštaláciu mobilnej aplikácie. Tento údaj poukazuje na úspešnosť digitálnych produktov. Ak sú sadzby nízke, je potrebné zmeniť marketingovú stratégiu, aby sa zvýšilo hodnotenie a počet zákazníkov alebo inštalácií.

4. CPA (náklady na akciu) na rozdiel od CPI, CPA ukazuje náklady na akciu. Nemusí to nevyhnutne znamenať konverziu nových používateľov. Konverzia sa môže týkať zakúpenia predplatného, aktualizácie účtu alebo nákupu programu. CPA je ukazovateľ výkonnosti, ktorý sa oplatí len vtedy, keď prilákate kvalitných používateľov.

Priemerná hodnota objednávky (AOV) a hodnota počas celej doby životnosti (LTV) sa môžu použiť na určenie štandardu CPA vo vašom vlastnom podnikaní.

5. LTV (lifetime value) Jediná marketingová metrika svojho druhu, ktorá meria celoživotný príjem zákazníka. Ak je tento ukazovateľ vypočítaný správne, je jasné, koľko musíte vyčleniť na získanie zákazníkov, čo vám pomôže nepracovať na vlastnú škodu. Táto metrika tiež odráža postoje zákazníkov v priebehu času a poskytuje cenné informácie o udržaní zákazníkov.

V kombinácii s priemerným príjmom používateľa (ARPU) sa LTV považuje za ideálnu metriku na posúdenie potenciálnej hodnoty používateľov. V ekonomike bezplatných aplikácií je to najdôležitejšie meradlo na analýzu zdravia podniku. Prilákať nového zákazníka stojí oveľa viac ako si ho udržať. Z tohto dôvodu marketingoví odborníci neustále vyvíjajú plány na udržanie a motiváciu k novým nákupom. Výpočet LTV poskytuje možnosť predpovedať rast príjmov spoločnosti na základe nákupov zákazníkov, ich správania a špecifík reklamnej kampane. 

Týchto päť metrík, ktoré sme rozdelili do skupín, nie sú všetky metriky, ktoré mobilní marketéri študujú a analyzujú. Nesťažujte si to však tým, že sa budete snažiť sledovať všetko naraz. Nie všetky metriky a kľúčové ukazovatele výkonnosti sú priamo relevantné pre vaše podnikanie. Musíte odvážne experimentovať, aby ste zistili, ktoré z nich sú pre vašu aplikáciu najlepšie.

 

FacebookMySpace TwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It